AQUELL 8 DE MAIG DE 2012: La premsa parlava de la reducció del dèficit per a Gata. Posava el resultat de la carrera de Autos Locos a Gata i anunciava cursos per a autònoms i desocupats. El capítol de "Sabieu...?" tractava d’educació. La mestra Doña Remedios Bermejo era traslladada en 1906 a un poble de Cuenca. La foto antiga 755 va ser molt ben acollida. Eren les dones i homes que treballaven a la desapareguda CAS.