20130506000001-j98denia.jpg

Ja arribe a actualitzar aquesta sèrie, la de fotos antigues. Pose una imatge de la col·lecció de Jaime Signes-Costa "de Concepció". Gràcies a l’explicació posterior i correcció de Cristina Signes, neta de Francisco i filla de Tonica, a la qual li agraïsc el comentari, coneixem el lloc i el motiu. La imatge correspon a la comunió de les dos germanes majors de Jaime i Tonica, per això va amb "teja" Tonica. Fou en l’església de Carcaixent, on vivien en aquells temps. A l’esquerra teniu a Francisco Signes Soler "Canyetes", germà del meu uelo Jaume. S’entreveu a la seua dona María, a la que tots li anomenaven Amparo. Al mig, la seua nora Tonica Soler. A la dreta, Pepita Miñana i un dels seus fills al braç.