20130505204557-doctormoratal.jpg

L’únic carrer a Gata que li van posar el nom d’un alcalde i metge. Francisco Moratal Giner sigué alcalde des de 1924 a 1930. Per això va renunciar a ser metge titular, ja que era el càrrec incompatible. Vivia al carrer La Bassa i el poble li dedicà aquest carrer a la nova zona d’urbanització. En 1953 el ple municipal que presidia Vicente Mulet Redal acordà donar el nom "a la calle más importante de las de nueva apertura resultantes del proyecto de urbanización parcial". El carrer és recte i creua des de la carretera nacional fins el Passeig d’Alacant. Una gran part dels seus edificis són pissos. Fa quatre cantons amb el carrer Sant Miquel. Ací està la cooperativa del camp "Santíssim Crist" i al final té l’únic hotel-restaurant del poble de dos estrelles.

Carrers ja publicats i que podeu consultar-los a la columna de la dreta del mur del blog, punxant a "Els nostres carrers i places": 1.- Plaça de l’Església, 2.- Carrer del doctor Gómez Ferrer. 3.- Carrer la Bassa. 4.- 5.- Carrer Pare Mulet. 6.- Carrer de la Constitució. 7.- Carrer del Sol. 8.- Carrer de la Lluna. 9.- Carrer Nou. 10.- Carrer Teulada. 11.- Carrer Signes. 12.- Carrer Calvari. 13.- Carrer Cuartel. 14.- Carrer Serrillàs. 15.- Carrer L’Era. 16.- Carrer Lepanto. 17.- Carrer Penyó. 18.- Costera del Grup Escolar. 19.- Carrer Sant Josep. 20.- Carrer Alcolaes. 21.- Carrer Sant Vicent. 22.- Carrer Montgó. 23.- Carrer Trinquet. 24.-Carrer Montgó. 25.- Carrer de l’Estació. 26.- Avinguda la Pau. 27.- Carrer Duquessa d’Almodóvar. 28.- Carrer de Sant Antoni. 29.- Carrer de Baix. 30.- Carrer de Tetuà. 31.- Carrer de l’Hostal. 32.- Carrer Roquetes. 33.- Carrer Moreres. 34.- Carrer Bisserot. 35.- Carrer Barranquet. 36.- Carrer Palmerar Alt. 37.- Carrer Palmerar. 38.- Carrer del Palmeral Baix. 39.- Carrer de la Parra. 40.- Carrer Xaló. 41.- Carrer La Creu. 42.- Carrer Sant Miquel.