AQUELL 4 DE MAIG DE 2012: Es publicava una subvenció per al Pou de Comes al BOP. Al capítol de "Sabieu...?" donava a conéixer que en 1906 un home feria a un xic. La fotografia antiga 751 era de la desapareguda processó de la Verge de Fàtima que es feia el 13 de maig.