AQUELL 24 D’ABRIL DE 2012:  El blog tenia 107.000 visites. La premsa parlava de gaters, bé de futbol, bé de propietaris de garrofers centenaris. La fotografia ntiga 741 era de bous i la família Miñana a la Plaça de l’Església.