"Corre que se les pela", seria un altre dit popular per nomenar el que li passa al contador del blog. Impressionant. Ja està en 214.100 i aquest matí sols sobrepassava d'eixe millar set visites. Gràcies, de nou, a totes i tots...i endavant.