20130403233421-cartilla1.jpg

La fotografia, que correspon al dia 29/3, pertany a la col·lecció de imatges de Antonio Monfort. Podria ser de qualsevol xiquet gater. Eren els anys 40 al 70 del segle XX. Depenent del Ministeri d'Educació Nacional, de la Direcció General d'Ensenyament Primari, podeu mirar com era la portada de una Cartilla d'Escolaritat on posaven les notes a tots. Baix de l'escut sempre es posava el nom de l'alumne en bolígraf. Dins tenia un extracte de la Llei d'Educació del 17 de juliol de 1945 (Article 55), en el qual es donava compte dels fins de l'educació primària i els deures familiars, tot un repte.