Ho publicava el diari "Imperio : Diario de Zamora de Falange Española de las J.O.N.S." en la seua edició del dia 21 d’octubre de 1962. Al capítol d’agricultura i més en concret de la conca del riu Duero, parlava de València, aigua caiguda i collites. Referia al pobles valencians de Ayora i Jarafuel que tenien el preu de l’ametla marcona a 23,50 pessetes el kilogram i deia textualment: "mientras que en Gata de Gorgos está a 22 pesetas".
 
FONTS: diari "Imperio : Diario de Zamora de Falange Española de las J.O.N.S.", nº 8.205 del 21-10-1962 // http://prensahistorica.mcu.es.