20130113225804-carrossa-sevillanes.jpg

La foto de hui diumenge és de la col·lecció de Sílvia Leyda. Ens diu Sílvia que devia ser de l’any 1982 més o menys. Apareixen a la foto de carrosses la seua germana i sa mare. Anaven de sevillanes o millor dit d’andaluses. Hi havia una giralda al darrere i un gran ventall. Inclús va ser mereixedora de premi esta carrossa.