Facebook Twitter Google +1     Admin

VICENT FONT, PORTAVEU DEL PSOE DE GATA, parla de la proposta de baixar la taxa de fem i de la situació de l'Ajuntament

20121214233135-vicentfont.jpg
El portaveu del Partit Socialiste a l’Ajuntament de Gata, Vicent Font Leyda, ha publicat al mur del seu facebook, un escrit sobre la seua proposta al plenari passat d’abaixar la taxa del fem. També parla de la situació de l’Ajuntament.
Ací teniu textualment tot l’escrit de Font:
"A causa de comentaris que s’han fet referents a l’últim ple del passat 27 de novembre, que interessadament no s’informa de la proposta del partit socialista i que com a portaveu vaig defendre el poder intentar arribar a un acord. Confie amb este escrit aclarir, i aixi mateix aprofitar per opinar de la situació del nostre ajuntament.
Açò és el que es va comentar a la comissió informativa i posteriorment al ple. A causa de la situació económica que afecta també els nostres veïns, vaig proposar que s’estudiara la possibilitat de baixar la tasa de fem a 90 o 95 euros.
He de dir que la nostra iniciativa no va prosperar, a pesar de que vaig argumentar amb xifres de que es recapta més del que es paga i de que per a l’ajuntament no suposaria cap problema fer-se càrrec de la citada rebaixa. Hem insistit en moltes ocasions quan l’equip de govern sol buscar culpables per justificar la seua nul·la o mala gestió, en que hi ha altres possibilitats per generar ingresos i que en el que el s’ha de treballar és en la direcció de reduir despeses. El mes fàcil és pujar taxes i impostos que gravaria a la ciutadania i que el PARTIT SOCIALISTA amb el seu vot no ho permetrà.
 
 El Partit Popular són els que estan obligats a governar i nosaltres com a oposició d’exercir amb responsabilitat. No es moment de descansar i pense que s’estan desaprofitant subvencions de la Diputació i d’altres organismes que ens vindrien molt bé i millorararien l’estat en el qual es troba el nostre poble i també donar treball a gent necessitada. L’equip de govern no ha sabut valorar la bona predisposició que ha tingut del partit socialista com a oposició. Amb el nostre vot hem permès situacions que per responsabilitat política hem hagut de de recolzar sense estar massa convençuts degut, entre altres causes, a la falta de informació fins al mateix dia del ple.

Abans d’ acabar este escrit, m’agradaria comentar el que em deia un company de la corporació i que per a exercir de regidor s’ha d’estar jubilat o estar bé econòmicament. Em vaig sorprendre i li vaig contestar que el que jo he vist en distintes legislatures és que la majoria dels que han estat governant han alternat el seu treball amb el càrrec. Crec que en un poble com el nostre, no es necessita tanta dedicació i més quan tots volen cobrar. Açò no vol dir que un no haja de dedicar-li hores per a exercir el carrec amb tota l’honestedat. Precisament l’altre dia em comentaven que anaven a l’ajuntament i no havia ningú de l’equip de govern.

Des de sempre he cregut que en la política s’ha d’estar per convicció, que es molt trist anar a l’ajuntament un dia si i l’altre també i que no estiga l’alcaldesa ni cap regidor del seu grup. Vull pensar que el fet de no cobrar no és el motiu de la seua poca dedicació, quan ella sap que en més d’una ocasió m’he oferit per arribar a un acord i fins ara el silenci ha sigut la seua resposta. Abans d’acabar aquest escrit vull fer una reflexió personal. Crec que a ningú de nosaltres ens obliguen a presentar-nos i si no podem exercir el càrrec per distintes causes, tant l’equip de govern com l’oposició, el millor que es pot fer és anar-se’n a casa. El Poble ens ho agrairà.
 
 FONT: Escrit de Vicent Font, a través del facebook. Fotografia del seu mur a la xarxa.

14/12/2012 23:31 cronistadegata #. NOTÍCIES

Comentarios » Ir a formulario

gravatar.comAutor: Antonio Pons+Tú
Búsqueda
Imágenes
Maps
Play
YouTube
Noticias
Gmail
Drive
Calendar
MásIniciar sesiónPrueba un nuevo navegador con traducción automática.Descargar Google ChromeIgnorarTraductorDel: españolAl: catalánespañolinglésfrancésDetectar idioma


Vicent, tu que hablas de responsabilidad tantas veces, creo que la mayor responsabilidad de un politico es decir la verdad.
En tu escrito dices que proponias bajar la tasa de basura, es verdad, pero se te olvida que, como se dijo por parte de la secretaria del ayuntamiento ,
eso era tecnicamente imposible ya que las tasas de caracter anual, como la basura, se tienen que publicar en el boletin oficial de la provincia antes de final de año y era materialmente imposible por fechas. Tambien dices que tienes los numeros claros y que la basura tiene superavit, pero se te olvida comentar que el iterventor del ayuntamiento dijo que no tenia algunos ingresos claros ya que podian ser de impagados de ejercicios anteriores.Tambien se te olvida que en esos numeros no tenias contemplado el gasto de ecoparc,ni la subida del iva, asi como la posible subida del coste por tonelada de la planta de transferencia.
Otro detalle importante que no mencionas es el acuerdo plenario para crear una comision con el fin de estudiar los costes y ver la posibilidad de baJar la basura en el 2014.

Eres un polico que sabes medir los tiempos, lo demuestras en esta propuesta. tu sabes perfectamente el tiempo necesario para publicar cualquier modficacion de tasa en el boletin oficial de la provincia. Si tan claro tenias los numeros, ¿porque esperar al ultimo pleno? ¿Porque no lanzar esa propuesta antes ? Yo lo tengo claro, PURA DEMAGOGIAcatalánespañolinglésVicent, tu que parles de responsabilitat tantes vegades, crec que la major responsabilitat d'un polític és a dir la veritat.
En el teu escrit dius que proposaves baixar la taxa d'escombraries, és veritat, però se t'oblida que, com es va dir per part de la secretària de l'ajuntament,
això era tècnicament impossible ja que les taxes de caràcter anual, com les escombraries, s'han de publicar en el butlletí oficial de la província abans de final d'any i era materialment impossible per dates. També dius que tens els números clars i que les escombraries té superàvit, però se t'oblida dir que l'iterventor l'ajuntament va dir que no tenia alguns ingressos clars ja que podien ser d'impagats d'exercicis anteriores.Tambien se t'oblida que en aquests números no tenies previst la despesa de ecoparc, ni la pujada del iva, així com la possible pujada del cost per tona de la planta de transferència.
Un altre detall important que no esmentes és l'acord plenari per crear una comissió per tal d'estudiar els costos i veure la possibilitat de baixar les escombraries el 2014.

Ets un polico que saps mesurar els temps, ho demostres en aquesta proposta. tu saps perfectament el temps necessari per publicar qualsevol modficacion de taxa al butlletí oficial de la província. Si tan clar tenies els números, perquè esperar a l'últim ple? Per què no llançar aquesta proposta abans? Jo ho tinc clar, PURA DEMAGÒGIA

¡Nuevo! Mantén pulsada la tecla Mayús y, a continuación, haz clic en las palabras y arrástralas para cambiar el orden. Descartar


Traductor de Google para empresas:Google Translator ToolkitTraductor de sitios webGlobal Market Finder

Desactivar traducción instantáneaAcerca del Traductor de GoogleMóvilPrivacidadAyudaEnviar comentarios
+Tú
Búsqueda
Imágenes
Maps
Play
YouTube
Noticias
Gmail
Drive
Calendar
MásIniciar sesiónPrueba un nuevo navegador con traducción automática.Descargar Google ChromeIgnorarTraductorDel: españolAl: catalánespañolinglésfrancésDetectar idioma


Vicent, tu que hablas de responsabilidad tantas veces, creo que la mayor responsabilidad de un politico es decir la verdad.
En tu escrito dices que proponias bajar la tasa de basura, es verdad, pero se te olvida que, como se dijo por parte de la secretaria del ayuntamiento ,
eso era tecnicamente imposible ya que las tasas de caracter anual, como la basura, se tienen que publicar en el boletin oficial de la provincia antes de final de año y era materialmente imposible por fechas. Tambien dices que tienes los numeros claros y que la basura tiene superavit, pero se te olvida comentar que el iterventor del ayuntamiento dijo que no tenia algunos ingresos claros ya que podian ser de impagados de ejercicios anteriores.Tambien se te olvida que en esos numeros no tenias contemplado el gasto de ecoparc,ni la subida del iva, asi como la posible subida del coste por tonelada de la planta de transferencia.
Otro detalle importante que no mencionas es el acuerdo plenario para crear una comision con el fin de estudiar los costes y ver la posibilidad de baJar la basura en el 2014.

Eres un polico que sabes medir los tiempos, lo demuestras en esta propuesta. tu sabes perfectamente el tiempo necesario para publicar cualquier modficacion de tasa en el boletin oficial de la provincia. Si tan claro tenias los numeros, ¿porque esperar al ultimo pleno? ¿Porque no lanzar esa propuesta antes ? Yo lo tengo claro, PURA DEMAGOGIAcatalánespañolinglésVicent, tu que parles de responsabilitat tantes vegades, crec que la major responsabilitat d'un polític és a dir la veritat.
En el teu escrit dius que proposaves baixar la taxa d'escombraries, és veritat, però se t'oblida que, com es va dir per part de la secretària de l'ajuntament,
això era tècnicament impossible ja que les taxes de caràcter anual, com les escombraries, s'han de publicar en el butlletí oficial de la província abans de final d'any i era materialment impossible per dates. També dius que tens els números clars i que les escombraries té superàvit, però se t'oblida dir que l'iterventor l'ajuntament va dir que no tenia alguns ingressos clars ja que podien ser d'impagats d'exercicis anteriores.Tambien se t'oblida que en aquests números no tenies previst la despesa de ecoparc, ni la pujada del iva, així com la possible pujada del cost per tona de la planta de transferència.
Un altre detall important que no esmentes és l'acord plenari per crear una comissió per tal d'estudiar els costos i veure la possibilitat de baixar les escombraries el 2014.

Ets un polico que saps mesurar els temps, ho demostres en aquesta proposta. tu saps perfectament el temps necessari per publicar qualsevol modficacion de taxa al butlletí oficial de la província. Si tan clar tenies els números, perquè esperar a l'últim ple? Per què no llançar aquesta proposta abans? Jo ho tinc clar, PURA DEMAGÒGIA

¡Nuevo! Mantén pulsada la tecla Mayús y, a continuación, haz clic en las palabras y arrástralas para cambiar el orden. Descartar


Traductor de Google para empresas:Google Translator ToolkitTraductor de sitios webGlobal Market Finder

Desactivar traducción instantáneaAcerca del Traductor de GoogleMóvilPrivacidadAyudaEnviar comentarios
Vicent, tu que parles de responsabilitat tantes vegades, crec que la major responsabilitat d'un polític és a dir la veritat.
En el teu escrit dius que proposaves baixar la taxa d'escombraries, és veritat, però se t'oblida que, com es va dir per part de la secretària de l'ajuntament,
això era tècnicament impossible ja que les taxes de caràcter anual, com les escombraries, s'han de publicar en el butlletí oficial de la província abans de final d'any i era materialment impossible per dates. També dius que tens els números clars i que les escombraries té superàvit, però se t'oblida dir que l'iterventor l'ajuntament va dir que no tenia alguns ingressos clars ja que podien ser d'impagats d'exercicis anteriores.Tambien se t'oblida que en aquests números no tenies previst la despesa de ecoparc, ni la pujada del iva, així com la possible pujada del cost per tona de la planta de transferència.
Un altre detall important que no esmentes és l'acord plenari per crear una comissió per tal d'estudiar els costos i veure la possibilitat de baixar les escombraries el 2014.

Ets un polico que saps mesurar els temps, ho demostres en aquesta proposta. tu saps perfectament el temps necessari per publicar qualsevol modficacion de taxa al butlletí oficial de la província. Si tan clar tenies els números, perquè esperar a l'últim ple? Per què no llançar aquesta proposta abans? Jo ho tinc clar, PURA DEMAGÒGIA

Fecha: 15/12/2012 17:16.


Autor: Anónimo

Vicent, tu que parles de responsabilitat tantes vegades, crec que la major responsabilitat d'un polític és a dir la veritat.
En el teu escrit dius que proposaves baixar la taxa d'escombraries, és veritat, però se t'oblida que, com es va dir per part de la secretària de l'ajuntament,
això era tècnicament impossible ja que les taxes de caràcter anual, com les escombraries, s'han de publicar en el butlletí oficial de la província abans de final d'any i era materialment impossible per dates. També dius que tens els números clars i que les escombraries té superàvit, però se t'oblida dir que l'iterventor l'ajuntament va dir que no tenia alguns ingressos clars ja que podien ser d'impagats d'exercicis anteriores.Tambien se t'oblida que en aquests números no tenies previst la despesa de ecoparc, ni la pujada del iva, així com la possible pujada del cost per tona de la planta de transferència.
Un altre detall important que no esmentes és l'acord plenari per crear una comissió per tal d'estudiar els costos i veure la possibilitat de baixar les escombraries el 2014.

Ets un polico que saps mesurar els temps, ho demostres en aquesta proposta. tu saps perfectament el temps necessari per publicar qualsevol modficacion de taxa al butlletí oficial de la província. Si tan clar tenies els números, perquè esperar a l'últim ple? Per què no llançar aquesta proposta abans? Jo ho tinc clar, PURA DEMAGÒGIA

Fecha: 15/12/2012 17:20.


Añadir un comentarioNo será mostrado.Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris