AQUELL 23 DE NOVEMBRE DE 2010: La nota esportiva: "Víctor Palomares, campió del VIII Trial de Gata". Les "Imatges curioses" tornaven a donar-les els músics, era la seua setmana.

AQUELL 23 DE NOVEMBRE DE 2011: Les fortes plogudes van fer que el riu portara aigua. Publicava: ¡¡"Ai mare quina "riuà" ha vingut!!".