AQUELL 8 DE NOVEMBRE DE 2010: La primera notícia era esportiva: "Gorgos Club de Futbol: tots els nostres equips".

AQUELL 8 DE NOVEMBRE DE 2011: La fotografia antiga (573) era de la construcció del grup escolar (1956-1958).