AQUELL 5 D'OCTUBRE DE 2010: El plenari de l’Ajuntament era eixe mateix dia, amb una setmana de retràs. La notícia cultural era la "Restauració de la plaqueta de la Cova del Parpalló". Com ho feia ahir, posava el cartell de la Fira, a quatre dies vista.

AQUELL 5 D'OCTUBRE DE 2011: Sols publicava quina era l'activitat feia un any.