Es dona compte hui al ple ordinari de setembre

Festes escolars locals: 2 de novembre de 2012 i 11 i 12 de febrer de 2013

Deu mocions, quatre dins del plenari i sis com assumptes d’urgència es presenten al ple

L’Ajuntament aprova el Reglament Orgànic Municipal (ROM)

Hui s’ha donat compte al plenari dels dies escolars locals que seran festa per a la comunitat escolar de Gata, a proposta del Consell Escolar Municipal. Seran tres: el dia 2 de novembre, divendres, dia següent a la festa de Tots Sants, i els dies 11 i 12 de febrer de l’any que ve, 2013, que seran el "Darrer dilluns" i "Darrer dimarts" de Casrnesoltes.

Per altra banda, al ple ha debatut deu mocions, quatre dins de l’orde del dia i sis presentades com a urgència. Tots els grups han aprovat la proposta de Bloc-Compromís de crear un Banc d’Aliments a Gata, per a atendre a famílies més necessitades i estudiar la donació de productes per part de grans superfícies.

També per unanimitat s’ha aprovat una moció sobre la no-supressió de la línia del trenet, ja que respecte a la línea 9 del Tram, en el plenari es va exposar que la població "defensa de tot cor un infraestructura ferroviària centenària". Per tant, van acordar sol·liciar al govern de la Generalitat Valenciana que tinga com a prioritat les infraestructures ferroviàries de la nostra comarca, ja que el seu funcionament és fonamental per a l’activitat comercial, laboral i social dels ciutadans de Gata.

Una altra moció aprovada per unanimitat, va ser per a que tornen les urgències nocturnes als Centres de Salut. Al respecte, la Corporació es va manifestar en contra del tancament de les urgències en el centre de Salut de la localitat argumentant que la Conselleria de Sanitat té la competència i per tant la responsabilitat de mantindre l’atenció d’urgència durant les 24 hores del dia.

Per altra part, l’ajuntament de Gata va aprovar anit en sessió plenària el Reglament Orgànic Municipal (ROM) pel qual es regirà el funcionament del òrgans municipals. El nou reglament, que adapta la legislació vigent a les peculiaritats del municipi, es va aprovar per unanimitat, ja que s’ha treballat i consensuat per part dels tres grups municipals, PP, PSPV-PSOE i Bloc-compromís.

En la mateixa sessió, es va aprovar el Reglament de Règim interior de les Festes Patronals del Santíssim Crist de Gata. La regidora de Festes, María Rosa Simó, va explicar que esta regulació ve donada per la necessitat de donar un suport legal a les diferents comissions de festes que es creen cada any i no disposen d’uns estatuts. Tant el grup Compromís com el PSPV es van abstenir en este punt argumentant que no compartien els termes en què s’havia fet la reglamentació.

FONTS: Gabinet de premsa, Ajuntament de Gata / Cronista de Gata.