A les 20 hores es tractarà, entre altres, de diverses mocions i de dos reglaments

Demà dimarts, a les 20 hores, tindrà lloc al saló de plens de la Casa Consistori, el plenari ordinari de setembre -com cada dimarts de mes impar-.

Després de les aprovacions d’actes anteriors, dacions de compte de l’alcaldia i dació d’assumptes judicials, es debatirà el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament. Hi haurà una moció sobre regulació Hipotecària. En el apartat cultural es debatrà el Reglament de Règim Interior de les Festes Patronals del Santíssim Crist de Gata. Dins de l’apartat de Benestar Social es presenten dues mocions de Bloc-Compromís: una de Bancs d’aliments i altra de la retirada de les últimes retallades a la LAPAD en el RDL 21/2012.

En el capítol d’Hisenda es presenta una moció del PSPV-PSOE sobre el pagament dels deues de la Generalitat amb els ajuntaments, i l’Esxpedient de Modificació de Crèdit nº 11 de 2012. També es tractaran els Comptes Generals de 2011.

En el aspecte educatiu, es presentarà una moció del PSPV-PSOE sobre la derogació del RDL 14/2012 sobre retalls educatius. Finalment, els assumptes d’urgència i els Precs i Preguntes, tancaran el ple.

FONT: Gabinet de Premsa, Ajuntament de Gata.