20120905092724-pontvial.jpg

La càmera de l'amic José Salvador captura imatges urbanes i rurals i les convertix amb curioses, pel programa que li aplica. Així nosaltres els gaters podem gaudir de les vistes que apareixen una vegada feta eixa transformació. Com aquesta, en la qual es veu el nou pont del nou vial, que connecta les Alcolaes amb la Font del Riu o el que és el mateix, el carrer Sant Josep amb el carrer Lepanto. El parc dels màrgens del riu també apareix amb la seua vegetació corresponent.