20120903160555-barberiaangelcoloma.jpg

Ja quasi actualizada aquesta sèrie, la fotografia que us pose (també publicada al programa de festes d'enguany 2012) és d'oficis tradicionals i que encara alguns es conserven modernitzats. A la fotografia es veu la barberia d'Àngel Coloma. Ara la seua filla Àngels ha continuïtat amb l'ofici i té perruqueria per a dones. Podeu mirar com s'afaitaven els hòmens amb navaixa i escuma. Com tenia totas classe d'artilugis davant del silló, sobre el cristall.