AQUELL 31 D'AGOST DE 2010: El dia de Sant Ramón Nonato, últim del mes d'agost, ens deixava en 2010, les següents notícies: a "Estampes de l'escaldà" donava a conéixer "escaldar el raïm amb la caça". Després les séries de "Gata va ser notícia..." i "Fotografies antigues" que era la 140, de tres xiques passejant pel pont de les Alcolaes.

AQUELL 31 D'AGOST DE 2011: La premsa parlava de productivitat i aigua. Al mateix temps: "Descobreixen trenta coordenades del terme" i donava a conèixer la "Programació del curs 2011-2012 del Centre d'Adults". Finalment, tancant el dia i el mes, publicava una notícia curiosa: "Recuperen la figura de l'alcalde de la partida Julians".