20120830181814-1981pepejdib.jpg

La fotografia que correspon al dia 28, dimarts, és de tres joves. Any 1981. Estaven a la perfumeria de Pilar, al carrer La Bassa, cantó amb el carrer Primo de Rivera, també dit popularment "carrer Corbella". D'esquerra a dreta són Pepe, Joan de Déu i Bernat. Estudiaven o compraven piles?. Comproveu les caçadores de tots tres i el pèl. Era la moguda dels 80.