20120821151918-dealcolaiesacsi.jpg

Seguisc oferint-los imatges curioses, el·laborades i preparades per l’amic José Salvador Ginestar Torres, que les posa al facebook de l’Ajuntament i són molt seguides per l'impacte que fan les mateixes.

La present fotografia està presa des del balcó que fa el carrer Alcolaies al final. La vista mira cap a l’edifici del Centre Social Integrat i l’Ajuntament, no sense abans parar l’ull cap al parc del Raval, que ara es troba ple de colors per la seua vegetació, com el morat que domina al mig de la fotografia. Les pedres del riu també donen al quadre una altra dimensió.