AQUELL 11 D'AGOST DE 2010: Sols les sèries "Gata va ser notícia..." i "Fotografies antigues". La 120 era la creu de la carretera de Xàbia.

AQUELL 11 D'AGOST DE 2011: El dia de Santa Clara d'Asís, dins de l'espai de "250 aniversari..." començava per a la història local la "Construcció de l'ermita del Tossalet ( I )". La fotografia antiga era la 484. Eixia Pepica la Tramussera en 1953 i quatre amics.