El Butlletí Oficial de la Província (BOP) de hui dimecres 1 d'agost de 2012 publica un anunci de l'Excma. Diputació d'Alacant pel qual queda aprovat tècnicament el projecte de la "Pavimentació del Camí del Pou del Cementeri" en terme municipal de Gata de Gorgos. L'obra té un pressupost de 24.511,53 euros. Ara en 20 dies s'exposa al públic per a possibles reclamacions.