20120719174724-carrers1.jpg

Vaig posant, poc a poc, els carrers adornats. Enguany, la Novena pels carrers del poble ha fet que vagen adornant-se molt abans de la data oficial d’inici de les festes patronals, és a dir, del dia 27 de juliol. Hui teniu dos carrers més a les "Imatges de festa" el carrer Sol (dalt) i el carrer la Bassa (baix), segons vegeu la imatge. Predomina el colorit i resulten uns adornos de festa molt cridaners. Són "imatges de festa" de què esten quasi ja a festes.