20120714201953-carrossa67.jpg

Seguint amb la mateixa sèrie de "Factoria d'Idees" torne a posar una altra fotografia de carrosses. Era l'any 1967, el primer any que es va fer cavalcada i carrosses. Ací teniu una de xicones, que posa "Turistas en ruta". El "boom" del turiste i Gata com a cuna de l'artesania, eren els motius de la carrossa.