20120708192226-vistaantiga.jpg

Una vista antiga de Gata. Mireu com ha canviat ara, que si dispararem ara l’ull artificial no trobaríem moltes de les edificacions que ací es veuen. L’hort del costat de l’església es veu molt bé ací. El rodat, la baixadeta al riu, la part posterior de la casa Ajuntament. Ara al segle XXI sols apareixeria el Centre Social Integrat que ho dominaria tot.