20120626202605-sensios.jpg

No estan tots, però quasi. N’hi més, però la feina i els estudis els impedixen estar de moment. Amb motiu del partit de futbet-7 que van fer "Els Sensios" (que són prou per a formar un equip de futbol, com deien en altra entrada, es van fer la fotografia. Què us sembla i això que no estan tots, com deia al principi.

La foto l’ha pujada al facebook un dels membres de la família, Alberto Cardona Pedro, i d’ahí l’hem capturada. Gràcies i és un record que queda per a la resta de família, amics i coneguts. I són ja una quadrilla gran...