AQUELL 24 DE JUNY DE 2010: La publicació anunciava l'efemèride del dia: "Hui és Sant Joan, segon dia de festes a la Font del Riu". La fotografia antiga (72) ens mostrava la paret del cine d'estiu que hi havia abans precisament a la Font del Riu.

AQUELL 24 DE JUNY DE 2011: No es van publicar notícies.