20120425235652-94cincamics-copia.jpg

La present fotografia és de la col·lecció de Jaime Caselles i Pepica, la seua dona. Cinc amics ben vestits, davant una porta, agatxats. El del centre és Francisco Borrell. Al seu costat, a la dreta, el panader.