La quarta i última pasrt del projecte educatiu al Perú, la publicació al BOp de la taxa del cementeri municipal, un article de cultura i altre urbanístic-educatiu, el més destacat de l’any passat tal dia com hui:

- SANTS I REFRANYS: Hui dia 24 és Santa Catalina de Suècia.

- PROJECTE EDUCATIU A LA MISSIÓ DE VICENT FONT, AL PERÚ ( i IV ).

- HUI ES PUBLICA AL BOP DOS EDICTES SOBRE LES TAXES I LA REGULACIÓ DEL CEMENTERI MUNICIPAL ( I ).

- DEMÀ ES PRESENTA A LA BIBLIOTECA EL LLIBRE D’ELVIRA CAMBRILS: "El bes de l’aigua".

- HUI HA PLOGUT, PERÒ MOLT POC: 0,8 litres.

- DEMÀ ES PRESENTA EL PROJECTE DEL NOU GIMNÀS ESCOLAR.

- FOTOGRAFIES ANTIGUES (Gata en el record) -344-.