20120208220334-image0-45-copia.jpg

Una xifra cap-i-cua i són ja amb aquesta 666 fotografies del record de Gata. Més o menys antigues en anys, però sempre històriques per a uns i de recordatori per a altres.

La presente imatge ens trasllada als anys 40 quan hi havia un pontet que unia el carrer Xaló amb el carrer Bisserot, just dalt d’on després va estar el parc de bombers a l’entrada del carrer. Aquestes dos xiques conversen sentades damunt la barana del pontet. El ple de l’Ajuntament recull en 1916 la conveniència de fer el pont d’unió entre les dos vies. Textualment es deia a aquell plenari: "que se hagan las gestiones para conseguir la inmediata construcción de un puente que, partiendo de la carretera de Gata a Jalón, enlace con la calle Biserot". Es podeu fixar també amb les parets de pedra que envolten a les dos xicones.

La foto va estar publicada a un BIM municipal ja fa anys.