Cal destacar tal dia com hui de l’any la visita del Conseller Cotino i també la imatge de Gata que es difundia a través del cupó de la O.N.C.E.:

- SANTS I REFRANYS: Hui dia 8 és Sant Geroni.

- VISITA DEL CONSELLER COTINO A LES OBRES DEL CENTRE POLIVALENT JUVENIL ( I ).

- VISITA DEL CONSELLER COTINO ( i II ).

- LA O.N.C.E. HA DIFÓS HUI PER TOTA ESPANYA LA IMATGE DE GATA.

- FOTOGRAFIES ANTIGUES (Gata en el record) -301-.