Sols dos notícies i de les tradicionals, fa just un any:

- SANTS I REFRANYS: Sant Remigio de Rouen.

- FOTOGRAFIES ANTIGUES (Gata en el record) -281-.