20111102222009-provalcoholpoli.jpg

Durant els pròxims mesos, es realitzarà el programa propost pel departament  d’Educaciò i Seguretat Viaria de la Policia Local. Consisteix en la “Prova Local de detecció d’alcoholémia als conductors de vehicles a motor i ciclomotors”. L’objecte es prevenir la conducció baix l’influència de begudes alcohòliques.

Un 33% dels accidents de tràfec amb víctimes mortals es causat pels efectes de l’alcohol en la conducció. La siniestralitat i accidents van units directament amb l’ingesta d’alcohol.

Amb aquesta mesura el que es preten és previndre l’accidentalitat.

A la fotografia, el Cap de la Policia Local i l’alcaldessa a les dependències municipals.