20111014234005-amiguetessol.jpg

Una nova fotografia de la sèrie de la família Signes Pedrós. En esta ocasió són amiguetes del carrer Sol, Lluna i Calvo Sotelo abans (ara carrer Signes). Estan les dos germanetes Signes Pedrós -primera per l'esquerra i segon per la dreta- i les bessones -segonas per l'esquerra i tercera per la dreta- i el seu germanet -just al centre-, entre elles. Una amigueta del carrer Lluna -tercera per l'esquerra- i una del carrer Calvo Sotelo -primera per la dreta-. Jugaven totes pel carrer. Eren els anys 70.