L’any 1920 Gata tenia 3.959 habitants. L’hospital del què parla el text era "L’Hospitalet" i estava quasi al final (mirant cap al Centre Social actual) del carrer Tetuà

Parla l’ENCICLOPEDIA del Palau del Marqués de Cedanyola

Seguint amb les dades geogràfiques, històriques i locals que fan referència al poble, publicades en llibres o enciclopedies, coneixem ara com era el nostre poble l’any 1924. Trobem la veu GATA DE GORGOS a l’ "ENCICLOPEDIA Universal Ilustrada Europeo-Americana" de Hijos de J. Espasa, editores. Pàgina 1.036 (Gata-gataker).

Diu que Gata és un Municipiio de la província d?Alacant. Contava amb 1.306 edificis i albergs i amb 3.959 habitants segons el cens de 1920. Parla de les entitats que té el municipi, relacionant els kilòmetres, edificis i habitants. Són els següents:

- Alqueria Blanca, que són casetes té 1,2 km., amb 20 edificis i 40 habitants.
- Barranc té 4,3 km., 6 edificis i 21 habitants.
- El caseriu de les Boleries amb 0,4 km. té 12 edificis i 23 habitants.
- El caseriu del Calvari, amb 0,3 km. té 32 edificis i 124 habitants.
- El caseriu dels Cuadros amb 0,19 km. té 16 edificis i 69 habitants.
- El lloc de Gata de Gorgos té 825 edificis i té 3.512 habitants.
- El caseriu de Gorgos té 4,2 km., 131 edificis i té tan sols 7 habitants.
- El caseriu de Miralbó de 0,36 km. té 25 edificis i 51 habitants.
- El que anomena "Playa de Pedreguer" de 0,6 km. té 21 edificis i 24 habitants.
- El caseriu de la Sénia amb 0,1 km. té 6 edificis i 5 habitants.
- Les casetes de Serrillars i "Comas" amb 2 km. té 5 edificis i 17 habitants.
- Les casetes del "Tosalet" amb 0,5 km. té 32 edificis i 5 habitants.
- El caseriu de "Troset" de 0,1 km. té 8 edificis amb 43 habitants.
- Finalment i a altres grups inferiors i edificis diseminats en total 167 que sumen 18 habitants.

Seguix explicant la veu GATA i diu que correspon al partit judicial de Denia, diòcesis de València, i està situada a la dreta del riu Gorgos, amb carretera a Xàbia i a la de Silla a Alacant, a 18 kilòmetres de Denia, en terreny part montuós i part pla i molt feràs en la porció coneguda com El Planet. Al seu terme es produeix, seguix dien l’Enciclopèdia, es produeixen celerals, oli i ametles; cria de ganao llanar; en terrenys incultes es dóna el "palmito". Té estació de ferrocarril, allumenat elèctric, telèfons, escoles nacionals; indústris d’aserrar maderes i de
fàbriques de conserves.
Entre els seus edificis mereixen nomenar-se l’església parroquial dedicada a Sant Miquel, la Casa de l’Ajuntament, el palau del marqués de Cerdanyola, l’hospital i l’ermita del Sant Crist del Calvari.