Poques notícies novedoses eren les que posava al blog tal dia com hui fa un any:

- ESTAMPES DE L’ESCALDÀ: canyissos al sequer.

- SANTS I REFRANYS: 4 de setembre, Sant Moisés.

- GATA VA SER NOTÍCIA...un  2 i un 4 de setembre.

- FOTOGRAFIES ANTIGUES (Gata en el record) -144-