20110901224101-escanear0035-2-.jpg

Si la foto de l’entrada anterior (504) era d’una quadrilla de joves a la mar, ara és una quadrilla de xiques. La foto va eixir al programa de festes 2007 que tant utilitze últimament. Eren les Pasqües de 1953. Més o menys per la mateixa època que la foto anterior de xics. Era propietat la fotografia de Virginia Signes Feliu.

Així resava al costat de la imatge: "D’esquerra a dreta, plantades: Consuelito Ferrer Soriano, Carmen "Boira", Mari "el Catxo", Rosita Moncho, Maruja Signes "Canyetes", Fina Orts Mulet, Pepica Caselles, Salvadora Signes i Virginia Signes Feliu. Agatxades: Paquita Vives, Rosita "de Manolo", Rosa Mari Salvá, Xaro García i Pepita Picó "la Molinera".