SANT LLUÍS de Brignoles va ser un bisbe sant francés que vixqué al segle XIII. Nebot del rei sant Lluís va preferir més la pobresa evangèlica a les lloances i honors del món. Jove en anys, però madur en virtud, fou elevat a la seu de Tolosa com a bisbe.

Pel que fa al refranyer, us en pose dos més de la calor i agost, perquè està fent-ne i moltíssima ara.

A L’AGOST, VESPRADES DE GOS

AI L’AGOST QUIN MÉS TAN CALORÓS! (més bé resulta una expresió).

FONTS: www.santopedia.com i altres.