20110813200118-quintos45.jpg

Sols resten catorze fotos per a 500 imatges antigues, que ja són. I seguisc buscant i rebuscant. Ara són quatre quintos de 1945, és a dir nascuts el 1925. Era el Dia de la Festa dels Fadrins i s’aprofitava per fotografiar-se i deixar constància. Algun dia recolliré totes les fotos i documentació de totes les quintes. Serà un treball laboriós però molt gratificant.

Els de la fotografia, que va eixir al programa de festes 2007 i ben explicat com sempre per Paco Moncho, eren: Virgilio Cirujeda, plantat a l’esquerra; Batiste Caselles, el de la dreta; Pepe "el Batle", agatxat a l’esquerra, i Antonio Signes Salvá, a la dreta.