Resten tan sols 24 dies per concloure la sèrie de "Sants i refranys". Cal preparar la següent diària.

Hui es commemora un sant conegut per tindre a Gata persones que s’anomenen així.

SANT NOFRE ou un eremita italià que vixqué al segle X. Era famós pels seus dijunis i per l’austeritat de la seua vida.

Pel que fa al refranyer, us en pose dos més del mes que comencem ara:

AMB BONA CASA I BON FOC, TOT L’ANY AGOST.
EL SOL D’AGOST FA OLI I FA MOST.

FONTS: www.santopedia.com i www.angeldaban.com.