Seguint amb aquesta sèrie, arribe al capítol VIIé.

El 29 de juliol de 1885 es facultà al Director d’obres provincials per a què, en nom i representació de la província, lliure al Sr. Ingenyier en Cap d’Obres Públiques de la carretera provincial de GATA a Xàbia, prèvies les formalitats degudes i amb la corresponent acta de recepció. El traspàs es va fer el 25 de setembre i la seua acta rebé l’aprovació del plenari el 3 de novembre.

Interessant document el que ofereix Ramos a la pàgina 589 del segon volum. Parla dels orígens del ferrocarril a la província i del que es va parlar per la Comissió Provincial el 7 de maig de 1888 i cita Gata quan
diu:"...que el ferrocarril de Alicante a Vergel debe ser de Alicante a
Denia, pasando por Gata, pues de este modo, recorriendo el mismo número de kilómetros, pone en comunicación a Teulada y a Jávea con dicha vía..."

Acabem amb el volum II de l’obra de Ramos. La reunió del 11 de setembre de 1891 la Comissió Provincial conegué el projecte que Gabriel Moreno Campo havia presentat a la Superioritat, sol·licitant "autorización para construir un tranvía con motor de vapor desde Denia a Jávea por Ondara y Gata". El tramvia no afectava a cap carretera provincial i la Diputació resolgué el 26 de setembre que es passara "para que puedan ser oídos los Ayuntamientos de los pueblos interesados".

FONT: Llibre segon de "Historia de la Diputación Provincial de Alicante" Vicente Ramos. Diputación Provincial de Alicante. Alicante, 2000.

(Continue demà, a la vuitena part)