Comença aquest nou capítol de la sèrie i parla de la reunió dels comissionats el 5 d’abril de 1878. Entre els punts del dictamen hi havia el seté i que deia que es continuaren els treballs de la carretera d’Alacant a Silla, aturada i que tenia escandalitzada la província per les repetides pròrrogues que se li havien concedit al contratiste. Al punt aquest es deia que es pagaren les indemnitzacions dels terrenys que travessava la carretera al terme de GATA.

Dos anys més tard, en 1880, al ple del 4 d’abril en l’apartat de Vies de
comunicació, es destinà una subvenció de 5.000 pessetes a l’Ajuntament de Dénia per atendre a la recomposició del camí que, des d’aquesta ciutat, conduïa a GATA i altres pobles.

Un bot en el temps i arriba 1885. Donada la urgent necessitat
d’economitzar que afecta serosament també al pressupost de carreteres, la Comissió Permanent acordà dirigir una respetuosa exposició al Excm. Sr. Ministre de Foment, manifestant la impossibilitat en que es trobava la província de continuar atenent les considerables despeses que a la Diputació li ocasionava la conservació de la carretera de GATA a Xàbia.