20110605200222-copia-de-image0-26.jpg

La fotografia de hui és molt semblant a la sèrie de imatges que hi ha preses des de la placeta del vicari cap a les Alcolaies (costera i grup). Però aquesta no és igual. Es pot veure un bon toll de neu. Un home caminant per la part dreta. Neu sobre les teulades de les cases del carrer Penyó i al fons les muntanyes enfarinades. Estava fet ja el Grup Escolar, per tant és dels anys 60 la foto. També el col·legi "Verge del Carme". Podeu observar els dos pilars que tenien dalt un farolet i que a la Plaça Nova a festes es volia imitar sempre. Els fotògrafs sempre gaudien de mostrar aquesta part nova del poble.