SANT GERMÀ de París fou abat i bisbe. Va morir l’any 576 a París. Quan era abat va ser cridat a la seu de París i, conservant l’estil de vida monàstica, va fer una fructuosa cura d’ànimes.

SANT GUILLEM de Gelona també fou francés. Monjo mort a França l’any 812. Sigué un personatge molt brillant a la cort imperial. Es va unir després amb vertader afecte d’amor a sant Benito d’Aniano i va vestir l’hàbit monàstic amb gran honestitat de costums.

Pel que fa als refranys, en pose tres de maig:

PEL MAIG, MURTRA; PEL SETEMBRE FRUITA.

PLUJA DE MAIG, COLLITA SEGURA.

QUI PODA EN MAIG I ALÇA EN AGOST, NO FA PA NI MOST.

FONTS: www.santopedia.com i www.masrabassa.com.