SANT BERNARDINO de Siena naixqué a la Toscana italiana en 1380 i va morir l’any 1444. Fou canonitzat en 1450. Religiós de l’Orde de Frares Menors (Franciscans). Va ser prevere. Amb la paraula i l’exemple, va anar evangelitzant per pobles i ciutats a les gents d’Itàlia i difongué la devoció al Santíssim Nom de Jesús, perseverant infatigablement en l’ofici de la predicació, amb gran fruit per a les ànimes, fins el dia de la seua mort.

Pel que fa al refranyer us en pose dos refranys de maig:

A DARRERA DE MAIG A PARAR LLANA ME’N VAIG.

EL MAIG DEIXA L’ORDI GRANAT, I EL BLAT ESPIGAT.

FONTS: www.santoral.com i altres.