SANT SIMÓN naixqué al regne Unit l’any 1165. Va morir a Burdeus (França) en 1265. Fou eremita a Anglaterra, monjo carmelita i rector. Era cèlebre per la seua devoció singular a la Verge Maria.

Pel que fa al refranyer, us en pose dos -un en valencià i l’altre en castellà-. Són relatius a Sant Isidre llaurador que va ser ahir dia 15:

QUAN SANT ISIDRE ÉS ARRIBAT, TOT EL BLAT JA ÉS IGUALAT.

PARA SAN ISIDRO LABRADOR, VASE EL FRÍO Y VIENE EL SOL.

FONTS: www.santopedia.com i altres.