SANTA CATALINA de Siena, nascuda i morta a aquesta ciutat italiana (1347-1380) va ser canonitzada en 1461. Doctora de l’Església i religiosa dominica és patrona d’Europa i d’Itàlia. S’esforçà en semblar-se a Crist crucifixat i treballà sense descans per la pau i la unitat de l’Església, deixant esplèndids documents pleno de doctrina espiritual.

SANT HUGO fou abat i va morir al monestir de Cluny (França) en 1109. Governà santament el monestir al llar de 71 anys, mostrant-se entregat a les limosnes i a l’oració, mantenidor i promotor de la disciplina monàstica, atent a les necessitats de l’Església.
Pel que fa al refranyer, us en pose tres del temps:
ABRIL I MAIG ACOMPASSATS, COMPONEN TOTS ELS SEMBRATS.
OUS, OUS, BONA PASQUA, BON DIJOUS!.
PASQUA PLUJOSA, COLLITA ABUNDOSA.