Aquest és el tercer dels quatre que dedique al projecte educatiu del nou poble de ADESESEP a la parròquia de Santa Rosa de Lima, al Perú, on està de missió el rector paisà gater VICENT FONT.

En el primer capítol us el presentava el motiu. Al segon resumia el tríptic i en aquest tercer us pose la mitat de la extensa carta de justificació del projecte, que ell mateixa, Vicent Font, escriu.

Diexe ara que us parle ell i per això faig un extracte de les seues paraules:

PRESENTACIÓ:
Sóc Vicent Font Pedro, rector residente des de fa 5 anys en els pobles joves del nord de Lima...Des de fa tres anys estic atenent 8 pobles joves o asentaments humans o invasions (que de totes aquestes maneres se li diu o coneix a aquestos barris) del extrem nord de la gran Lima. Concretament la jurisdicció parroquial a la que serveix (Parroquia Santa Rosa de Ancón) comença a la altura del Km 41 de la panamericana nord i arriba fins el final de Lima (km 51), exceptuant la platga d’Ancón, que té la seua pròpia parròquia.
Este territori fa 15 anys era pur desert i hui acull a més de 40.000 personas. La majoria d’elles viuen en condicions totalment precaries, sense llum ni aigua potable...Pero entre tots aquestos nous assentaments humans hi ha un on la situació es pitjor...no compta amb mitjans de comunicació. L’únic són les "mototaxi". Per tant, per anar al col·legi més pròxim hi ha que recorrer tres kilòmetres...
Este poble jove se li diu "ADESESEP". Fou poblat l’any 2009, i la mayoria dels xiquets perderen ja l’any escolar 2010. Quan m’en adonà d’aquesta mancança, a primers de gener em proposà conseguir l’ajuda necessària per a que no perderen també el 2011. Què es necessitaria?.

INTRODUCCIÓN:  
ON SE SITUA?
El col·legi es posaria al poble jove...El distrit es coneix pel seu balneari, però s’ha poblat de pobles joves o invasions. En "ADESESEP" viuen unes 3.000 persones...No hi ha cap tipus de transport públic que arribe fins allí. Per accedir, els pobladors tenen que anar o en taxi coll·ectiu ( 6 sols el passatge)  o caminant.

-QUIN ÉS EL PROJECTE?
 
El projecte consisteix en construir un col·legi per a educació inicial, primària i secundària, amb atenció a les famílies per a poder subsanar problemes greus com la violència familiar o l’alcoholisme.

-OBJECTIUS:
 
Què 450 xiquets que estan sense escolaritzar i un millar llarg més que poblen aquest "mar de xaboles" puguen tindre accés a l’educació. A més que mitjançant el conveni amb la universitat catòlica "SEDES SAPIENTIAE" (depenent del bisbat de Lima nord) i el sistema d’apadrinaments, incentivar-los per a completar l’educación superior...Pense que el col·legi és la millor plataforma per a encarar tots els problemes. Per això la filosofia del col·legi és que siga parroquial però sense despeses per a les famílies. El "pagament" al que es comprometerien seria el involucrar-se en els programes socials del col·legi. 
 
-QUI ES BENEFICIA:
Directament es beneficiarien les milers de famílies que viuen en aquest poble jove i en els pobles joves o "invasions" veïnes de Profam i Arboleda (en total es calcula més de 7.000 habitants)...

CONTINUARÉ DEMÀ AMB EL FINAL DEL PROJECTE.
 

.