SANT VALERIO fou confessor. Vixqué al segle VII. Sigué un dels sants que més durament va ser perseguit durant tota la seua vida. Naixqué a principis del segle VII en la província de León, prop d’Astorga. feia el que més volia: servir a Déu en l’oració i penitència. Va rebre una esmerada educació cristiana, tractà de viure sempre d’acord amb ella. No va ser admés al monestir i tenia que carregar amb la creu de la persecució i de la penitència. Per fi un 25 de febrer, de finals del segle VII,
expirà.

Pel que fa als refranys us en pose dos més de l’hivern:

DE SOL D’HIVERN I DE NÚVOLS D’ESTIU, ENGANYATS EIXIU.
HIVERN DE MOLTA GELADA, FRUITA ASSEGURADA.

FONTS: www.oremosjuntos.com/santoral i variats.