SANT MODEST fou bisbe. Vixqué a la Gàlia belga i va morir a Tréveris l’any 480.

SANT SERGI de Capadocia va morir màrtir a Cadocia de Cesarea de Turquia.

Pel que fa als refranys en pose dos, que no són de febrer, però són del temps, de l’hivern:

FANG A L´HIVERN I POLS A L´ESTIU, TOT EL CAMP REVIU.

A L’ESTIU TAVERNERA, A L’HIVERN FORNERA.

FONTS: www.santopedia.com i www.astrogea.org i www.masrabassa.com.